Store in Atlanta, GA

Small Fresh Flower Boxes

Blanc Petite Box
Blanc Petite Box
Blanc Petite Box
White petite box & UP to 2 dozen fresh cut premium roses
$175.00
Blue Velvet
Blue Velvet
Blue Velvet
Petite flower box & UP to 2 dozen fresh cut premium roses
$175.00
Tiffany Obsession
Tiffany Obsession
Tiffany Obsession
Medium tiffany flower box & UP to 40 stems of fresh cut premium roses
$195.00
Gorgeous Lavender Velvet Grande
Gorgeous Lavender Velvet Grande
Gorgeous Lavender Velvet Grande
Our branded lavender velvet box & UP to 6 dozen of fresh premium cut roses
$260.00
Sweet Blue Petite
Sweet Blue Petite
Sweet Blue Petite
Petite flower box & Up to 2 dozen fresh cut premium roses
$175.00
A Night in Paris
A Night in Paris
A Night in Paris
Petite flower box & peonies mixture with garden spray roses
$260.00
Trendy
Gorgeous Lavender Velvet
Gorgeous Lavender Velvet
Gorgeous Lavender Velvet
Medium lavender velver flower box & UP to 38 stems fresh cut premium roses
$195.00
Gorgeous Lavender Giant
Gorgeous Lavender Giant
Gorgeous Lavender Giant
Giant velvet lavender flower box & UP to 80 stems of fresh cut roses
$340.00
Dream Dome Shape In Petite Box
Dream Dome Shape In Petite Box
Dream Dome Shape In Petite Box
Petite flower box & UP to 4 dozen fresh cut premium roses
$270.00
Burgundy Velvet Fragrance in Petite box
Burgundy Velvet Fragrance in Petite box
Burgundy Velvet Fragrance in Petite box
Burgundy petite flower box & UP to 2 dozen fresh cut premium roses
$175.00
Grey Velvet
Grey Velvet
Grey Velvet
Grey velvet box & 2 dozen fresh roses
$185.00